Άδειες για τις Λαϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας

Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας