Άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου Νομού Ρεθύμνης

Αριθ. Γ/ΕΞ/310−1 – ΦΕΚ B 1313 – 10.05.2016
Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου Νομού Ρεθύμνης, του ύψους καταβαλλόμενου τέλους και του τρόπου είσπραξης αυτού.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Download (PDF, 21KB)