ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

- - -
Ads by Google

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016-2017 ΑΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες