Αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και τα έγγραφα που χρειάζονται

Αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και τα έγγραφα που χρειάζονται

για τις αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 ΦΕΚ Τεύχος B’ 4186/09.09.2021
Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και τα έγγραφα που χρειάζονται στην παραπάνω ΚΥΑ που ισχύει