Εκτύπωση και πληρωμή εισφορών ΕΦΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2018

Εκτύπωση και πληρωμή εισφορών ΕΦΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2018

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 για εκτύπωση και πληρωμήΑναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή από τους μη μισθωτούς (Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών) των εισφορών του μηνός Φεβρουαρίου 2018

Οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν αναλυτικά για την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής και να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο

Η Καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών του μηνός Φεβρουαρίου 2018, θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Εκτύπωση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων