Category: Ασφάλιση Κοινωνική

οδηγός του πολίτη

Έξοδα Κηδείας για ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Αριθμ. Φ 80000/11624/762 – ΦΕΚ Β 1849 – 07.07.2014 Τροποποίηση της αριθ. Al/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ …
οδηγός του πολίτη

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ

Πληροφορούμε τους ασφαλισμένους του Οργανισμού ότι από 10/12/2012 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ) στα παρακάτω Πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛΤΑ, με τις αναγραφόμενες σχετικές χρεώσεις: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ …
οδηγός του πολίτη

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Δελτίο Τύπου “Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού δικαιώματος” Σας πληροφορούμε ότι από 24/12/2012 το ηλεκτρονικό εργαλείο “Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού δικαιώματος”, είναι ενημερωμένο με τις νέες συνταξιοδοτικές …
οδηγός του πολίτη

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανέργων.

Αρ. πρωτ.: Φ 40021/οικ. 6307/279/4.3.2013 Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ και ανέργων Αθήνα 04.03.2013 Αρ. πρωτ. Φ 40021/οικ. 6307/279 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ …
οδηγός του πολίτη

ΙΚΑ. Οδηγίες για αλλαγή του λογαριασμού πίστωσης της σύνταξης

Δικαιολογητικά φωτοτυπία της εισαγωγικής σελίδας βιβλιαρίου του νέου λογαριασμού ή  το καρτελάκι ανοίγματος του νέου λογαριασμού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχων του λογαριασμού και ο αριθμός ΙΒΑΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνταξιούχος θα πρέπει να είναι …
οδηγός του πολίτη

Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στις ληξιαρχικές μεταβολές

Υποχρεωτική είναι πλέον η αναγραφή του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ σε όλες τις ληξιαρχικές μεταβολές, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα παράνομων συντάξεων. Επιπλέον, θα περιέχουν και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Δικαιολογητικά για βιβλιάριο ασθενείας (οικογενειακό, ατομικό)

Με την Φ 90380/25916/3294/2011 ΚΥΑ δημοσιεύτηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με έναρξη ισχύος την 1/1/2012, ημερομηνία από την οποία καταργείται ο Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΟΑΕΕ Επομένως, για τις παροχές σε είδος …
οδηγός του πολίτη

ΤΣΜΕΔΕ: Ευρωπαϊκή Κάρτα Κλάδου Υγείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΣΜΕΔΕ Δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη η σχετική αίτηση (μία για κάθε μέλος χωριστά) Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες ή φωτοαντίγραφο της παλιάς κάρτας Για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Δικαιολογητικά για βιβλιάριο ασθενείας συνταξιούχων (ατομικό, οικογενειακό)

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ του τόπου κατοικίας τους Σημείωση: Το βιβλιάριο ασθενείας που έχουν οι ασφαλισμένοι δεν ακυρώνεται αλλά θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και ως συνταξιούχοι. Δικαιολογητικά για …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Δικαιολογητικά για μεταφορά επαγγελματικής στέγης (ιδίου επαγγέλματος)

Α. ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταβολή – Μετάταξη από ΔΟΥ. Μισθωτήριο συμβόλαιο νέας έδρας ή Υ.Δ. Ν. 1599/86 δωρεάν παραχώρησης του χώρου ως επαγγελματική στέγη θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας – Προϋποθέσεις Εξαίρεσης – Δικαιολογητικά εξαίρεσης

1. Η εξαίρεση αρχίζει: α) Από την πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της αίτησης. β) Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή, η απαλλαγή χωρεί από την εγγραφή. γ) Αναδρομική εξαίρεση σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης επιλογής …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης (Αυτασφάλιση)

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά σ’αυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου από …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων

Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον ΟΑΕΕ επαγγέλματος, που μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο: Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται η βεβαίωση διακοπής της αρμόδιας ΔΟΥ …
οδηγός του πολίτη

ΟΑΕΕ. Εγγραφή – Επανεγγραφή στην Ασφάλιση

Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά στα Μητρώα ασφαλισμένων αυτού. Η εγγραφή ενεργείται είτε με αίτηση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, η …
οδηγός του πολίτη

Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Αθήνα, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Δελτίο Τύπου Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι με τις διατάξεις των Υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του …
οδηγός του πολίτη

ΕΚΑΣ έτους 2013 – Διασταύρωση εισοδημάτων συνταξιούχων. Διακοπή σε όσους δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και σε όσους υπάρχουν ασαφή στοιχεία.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους συνταξιούχους του, σχετικά με το ΕΚΑΣ του έτους 2013, ότι, την 1η Ιουλίου 2013, μετά από διασταύρωση των εισοδημάτων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: – …
οδηγός του πολίτη

Διευκρινήσεις ΙΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Δελτίο Τύπου Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών Κάνουμε γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του …
οδηγός του πολίτη

ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου υγείας παιδιού

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΣΜΕΔΕ Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης, βάπτισης Δύο φωτογραφίες (αν είναι βαπτισμένο) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1589/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι «το παιδί μου δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, μόλις δε υπαχθεί, …
οδηγός του πολίτη

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 33/10.7.2013 Πάγια Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

ΑΘΗΝΑ, 10/7/2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/46/1112144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΤΗΛ.: 210 5285617 FAX: …
οδηγός του πολίτη

Τουριστικά καταλύματα – Που θα ασφαλίζονται πλέον οι ιδιοκτήτες τους

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 88/τ.Α/18.04.2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι …