Δημοτολόγια

Χρήσιμες πληροφορίες κατά κατηγορία

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

Το Μητρώο Πολιτών συνίσταται στην δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο) και των δημοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ημοτολόγιο), η οποία βάση τηρείται στο ΥΠΕΣ∆Α και όπου μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες …
X οικογενειακό επίδομα Α21

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ) β. Αστυνομική Ταυτότητα γ. Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος) δ. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών (προϋπόθεση για …
συμβολαιογράφοι

Εγγραφή στα δημοτολόγια του Συμφώνου Συμβίωσης

Αριθμ. ΤΑΔΚ 638 /2016 – ΦΕΚ B 1825 – 22.06.2016 Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και τα δικαιολογητικά για τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτών σε περίπτωση σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, που διέπονται από τις διατάξεις …
e-government

Ηλεκτρονική Διασύνδεση Δημοτολογίων Ληξιαρχείων

Αριθμ. 12466 – ΦΕΚ B 1281 – 05.05.2016 Ηλεκτρονική Διασύνδεση Δημοτολογίων Ληξιαρχείων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ αποφασίζουμε: 1. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων Ληξιαρχείων, το οποίο ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων …
εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Απλουστεύονται οι διαδικασίες μέσω της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Δημοτολογίου και του Πληροφοριακού Συστήματος της Εκπαίδευσης «myschool». Συγκεκριμένα καταργείται η προσκόμιση πιστοποιητικών σε …