Δημοτολόγια

εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Απλουστεύονται οι διαδικασίες μέσω της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Δημοτολογίου και του Πληροφοριακού Συστήματος της Εκπαίδευσης «myschool». Συγκεκριμένα καταργείται η προσκόμιση πιστοποιητικών σε …
ΟΤΑ

Πρόσβαση του ΥΔΜΗΔ στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου

Αριθ. 7228 – ΦΕΚ Β 457 – 25.02.2014 Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ …
Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π. Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ) β. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (Με ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια) γ. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης δ. Αντίγραφο …
Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π. Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.) β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (δηλαδή προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητα, καθώς και η αναγνώριση) γ. Πιστοποιητικό …
Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π. Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.) β. Αστυνομική Ταυτότητα γ. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Παρατηρήσεις α. Αν είναι ΑΝΔΡΑΣ, πρώτα γίνεται η διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων …