Δημοτολόγια

ΟΤΑ

Πρόσβαση του ΥΔΜΗΔ στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου

Αριθ. 7228 – ΦΕΚ Β 457 – 25.02.2014 Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ …
Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π. Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ) β. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (Με ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια) γ. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης δ. Αντίγραφο …
Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π. Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.) β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (δηλαδή προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητα, καθώς και η αναγνώριση) γ. Πιστοποιητικό …
Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π. Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.) β. Αστυνομική Ταυτότητα γ. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Παρατηρήσεις α. Αν είναι ΑΝΔΡΑΣ, πρώτα γίνεται η διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων …
Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Εγγραφή στα Δημοτολόγια

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.) β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Μέχρι 90 μέρες από τη γέννηση) γ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Αν είναι άγαμος, τότε των γονέων) δ. Η Υπεύθυνη Δήλωση να περιλαμβάνει …