Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

πληροφορική - ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Απλοποίηση διαδικασιών Υπουργείου Πολιτισμού

Απλοποίηση διαδικασιών Υπουργείου Πολιτισμού Απλοποίηση Διαδικασιών δύο Γενικών Διευθύνσεων τoυ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και του διαδικτύου Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμμετέχοντας ενεργά στην ευρύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και προώθησης της ηλεκτρονικής …
ermis.gov.gr ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΜΗΣ

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis. Εγγραφή μέσω TaxisNET

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis. Εγγραφή μέσω TaxisNET Έναρξη νέου τρόπου εγγραφής και εισόδου των πολιτών στην Πύλη ΕΡΜΗΣ 08/11/2015 Στο πλαίσιο της συνεργασίας των φορέων της δημόσιας διοίκησης για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών …
ermis.gov.gr ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΜΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis (Εγγραφή) Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΡΜΗ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία 01 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, …
ΚΕΠ

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων απολύμανσης μέσω ΚΕΠ

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων απολύμανσης Εγκύκλιος αριθ. Πρωτ.8689/99147/15-09-2015 . Διαδικασία απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015) ΚΥΑ …
Πολίτες - Δημόσια Διοίκηση

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου ιδιωτικής κωδικοποίησης «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (ΔΚΝ – Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και …
Apostille

Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE)

Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γνωστοποιεί ότι από 03-08-2015, η επισημείωση όλων των διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης- Apostile (εκτός των εγγράφων που εκδίδει η Περιφέρεια Αττικής), θα χορηγείται για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής από …