Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

εκπαίδευση

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Διαδικασία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016 Χωρίς κωδικό PIN η ηλεκτρονική …
Apostille

Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE). Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο

«Εγχειρίδιο για την πρακτική λειτουργία της Σύμβασης αναφορικά με την επισημείωση εγγράφων» που δημοσιεύθηκε από το Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Hague Conference on Private International Law), και έχει μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα. Το παρόν εγχειρίδιο …
Κτηματολόγιο - κτηματογράφηση

Κτηματολόγιο. Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ηλεκτρονικά

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης» Από την ΕΚΧΑ ΑΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ) διευρύνει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες προς τους πολίτες, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης του Αποδεικτικού …
δικηγόροι

Δικηγόροι. Εκπροσώπηση πολιτών ενώπιον διοικητικών αρχών

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με …
μαστογραφία

Ιατροί. Βεβαίωση εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την υπηρεσία υπαίθρου

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό …
TaxisNet

ΔΟΥ κλειστές λόγω ανωτέρας βίας. Τι ισχύει με τις προθεσμίες

Σύμφωνα με  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ./13907/11-06-2004, η απεργία θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας για τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1101/19.3.2002, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΔΟΥ παραμένουν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (μεταστέγαση ΔΟΥ, διακοπή του …