Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

Χρήσιμες πληροφορίες κατά κατηγορία

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

Το Μητρώο Πολιτών συνίσταται στην δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο) και των δημοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ημοτολόγιο), η οποία βάση τηρείται στο ΥΠΕΣ∆Α και όπου μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες …
Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Κατάργηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τα οικογενειακά επιδόματα Α21

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674 – ΦΕΚ B 3421 – 25.10.2016 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) …
Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)

Διασύνδεση του ΟΠΣ «Police On Line» με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το πληροφοριακό σύστημα «Police On Line» διασυνδέθηκε με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν να αναζητούν, αυτεπάγγελτα, ηλεκτρονικά αντίγραφα Ποινικού Μητρώου Με τη διαδικασία …
Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου ιδιωτικής κωδικοποίησης «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (ΔΚΝ – Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και …
εκπαίδευση

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Διαδικασία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016 Χωρίς κωδικό PIN η ηλεκτρονική …