Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

Apostille

Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE). Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο για την Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) (Τελευταία ενημέρωση 27 Μαΐου 2016) ———— Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γνωστοποιεί ότι από 03-08-2015, η επισημείωση όλων των διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης- Apostile (εκτός των εγγράφων …
TaxisNet

ΔΟΥ κλειστές λόγω ανωτέρας βίας. Τι ισχύει με τις προθεσμίες

Σύμφωνα με  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ./13907/11-06-2004, η απεργία θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας για τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1101/19.3.2002, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΔΟΥ παραμένουν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (μεταστέγαση ΔΟΥ, διακοπή του …
e-paravolo

ΓΓΠΣ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Βελτίωση και επέκταση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxisnet Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) για μη Πιστοποιημένους Χρήστες Υπουργικές Αποφάσεις για το e-παράβολο – ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) – ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β’/2014 …
εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Απλουστεύονται οι διαδικασίες μέσω της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Δημοτολογίου και του Πληροφοριακού Συστήματος της Εκπαίδευσης «myschool». Συγκεκριμένα καταργείται η προσκόμιση πιστοποιητικών σε …
ermis.gov.gr ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΜΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis (Εγγραφή) Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr), παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Από τις 9 Νοεμβρίου 2015 επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης …
Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας Τροποποίηση στη Διαδικασία χορήγησης άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας (Οι σελίδες παραπέμπουν στον συνημμένο Οδηγό διαδικασιών) Περιεχόμενα ………………………………………… 4 1. Γενικά Θέματα …………………. 10 1.1. Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. …………….. …