Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

ΚΕΠ

Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 – ΦΕΚ Β 2363 – 03.09.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ …
ΟΑΕΕ

OAEE. Ενιαίος τύπος βεβαίωσης για τους ασφαλισμένους

ΟΑΕΕ Αθήνα, 31.03.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του ενιαίου τύπου -βεβαίωσης-, η οποία θα χρησιμοποιείται από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί …
δημόσια έγγραφα

Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/2015 – ΦΕΚ A 34 – 23.03.2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Ελληνική Αστυνομία ΕΛΑΣ

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι σελίδες παραπέμπουν στον συνημμένο Οδηγό διαδικασιών. Περιεχόμενα ………………………………………… 4 1. Γενικά Θέματα …………………. 10 1.1. Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. …………….. 10 1.2. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων. ………………. 11 2. Θέματα Αλλοδαπών ……………… 12 2.1. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ομογενών από Αλβανία …
Πολίτες - Δημόσια Διοίκηση

Κατάργηση επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων στον τομέα της Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ Αθήνα 28-1-2015 Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740 ΑΔΑ: 7Σ4ΙΟΞ7Μ-2Υ0 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με διοικητικές απλουστεύσεις, νόμος 4250/2014» Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στην εφαρμογή όσων ορίζονται στον ν. 4250/2014, αναφορικά στον χειρισμό των φορολογικών-ασφαλιστικών ενημεροτήτων και των ιατρικών γνωματεύσεων, σας διευκρινίζουμε ότι: Στις διατάξεις …
ΚΕΠ

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 323/4883 – ΦΕΚ Β 163 – 22.01.2015 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν …