Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

Πανεπιστήμια - ΤΕΙ - Φοιτητές

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Απλούστευση της διαδικασίας

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/01Κ.18243 – ΦΕΚ B 2256 – 21.07.2016 Απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων (κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου) στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ …
Κτηματολόγιο - κτηματογράφηση

Κτηματολόγιο. Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ηλεκτρονικά

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης» Από την ΕΚΧΑ ΑΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ) διευρύνει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες προς τους πολίτες, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης του Αποδεικτικού …
δικηγόροι

Δικηγόροι. Εκπροσώπηση πολιτών ενώπιον διοικητικών αρχών

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με …
μαστογραφία

Ιατροί. Βεβαίωση εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την υπηρεσία υπαίθρου

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό …
Apostille

Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE). Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο για την Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) (Τελευταία ενημέρωση 27 Μαΐου 2016) ———— Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γνωστοποιεί ότι από 03-08-2015, η επισημείωση όλων των διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης- Apostile (εκτός των εγγράφων …
TaxisNet

ΔΟΥ κλειστές λόγω ανωτέρας βίας. Τι ισχύει με τις προθεσμίες

Σύμφωνα με  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ./13907/11-06-2004, η απεργία θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας για τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1101/19.3.2002, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΔΟΥ παραμένουν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (μεταστέγαση ΔΟΥ, διακοπή του …