Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

δημόσια έγγραφα

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

NOMOΣ 4325/2015 – ΦΕΚ A 47 – 11.05.2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις Άρθρο 12 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών 1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, …
δημόσια έγγραφα

Κατάλογος πιστοποιητικών – δικαιολογητικών που αναζητούν αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ – ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 373 Β/23-3-05) 1. Πιστοποιητικό γέννησης 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων 4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης 5. Αντίγραφο ή απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου 6. Αντίγραφο ή …
ΚΕΠ

Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 – ΦΕΚ Β 2363 – 03.09.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ …
ΟΑΕΕ

OAEE. Ενιαίος τύπος βεβαίωσης για τους ασφαλισμένους

ΟΑΕΕ Αθήνα, 31.03.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του ενιαίου τύπου -βεβαίωσης-, η οποία θα χρησιμοποιείται από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί …
δημόσια έγγραφα

Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/2015 – ΦΕΚ A 34 – 23.03.2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Ελληνική Αστυνομία ΕΛΑΣ

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι σελίδες παραπέμπουν στον συνημμένο Οδηγό διαδικασιών. Περιεχόμενα ………………………………………… 4 1. Γενικά Θέματα …………………. 10 1.1. Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. …………….. 10 1.2. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων. ………………. 11 2. Θέματα Αλλοδαπών ……………… 12 2.1. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ομογενών από Αλβανία …