Category: Φορολογία εισοδήματος

αγροτών (πρώην ΟΓΑ)

Φορολογική δήλωση 2017 των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

Αναφορικά με τα θέματα και τα πολλαπλά ερωτήματα που έχουν προκύψει και αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνουμε για τα παρακάτω: …
Φορολογική δήλωση

Φορολογική δήλωση 2017. Σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την με αριθμό ΣτΕ 1215/2017 απόφασή του δίνει λύση στο θέμα της υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία Στην συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία και …
Φορολογική δήλωση - Συγκεντρωτικές - ΜΥΦ - Ε9

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Μαΐου 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ΑΑΔΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ …
Φορολογική δήλωση

Φορολογική δήλωση 2017. Σύζυγοι. Σύμφωνο Συμβίωσης

Σύμφωνο Συμβίωσης – Φορολογική δήλωση 2017 – Σύζυγοι Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά …
Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

Επιχειρηματικές δεξαμενές κολύμβησης. Απαλλαγή από φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ: …
ΟΑΕΔ. Εργαστήρια ενημέρωσης για ανέργους

ΟΑΕΔ. Βεβαιώσεις επιδομάτων για τη φορολογική δήλωση 2017

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία (για τη φορολογική δήλωση 2017), ότι οι συναλλασσόµενοι µε τον Οργανισµό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες ( ΚΠΑ2) ή …
Φορολογική δήλωση - Συγκεντρωτικές - ΜΥΦ - Ε9

Φορολογική δήλωση 2017 – Οδηγίες για το έντυπο Ε2

ΑΑΔΕ. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) 1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; Απάντηση: Στην περίπτωση εγγάμων και …
Φορολογική δήλωση - Συγκεντρωτικές - ΜΥΦ - Ε9

Φορολογική δήλωση 2017 – Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3

Προσοχή: Αν δεν έχει γίνει αλλαγή στους κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ (εάν δεν έχει γίνει η αντιστοίχιση), ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Η αντιστοίχηση θα πρέπει να …
Φορολογική δήλωση

Φορολογική δήλωση 2017 – Οδηγίες για το έντυπο Ε1

ΑΑΔΕ. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1) 1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: “Αποκλεισμός αναδυόμενου …
Δικαιοσύνη - Δίκαιο - Δικαστήρια

NOMOΣ 4467/2017. Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

NOMOΣ 4467/2017 – ΦΕΚ  Τεύχος Α 56/13.04.2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Άρθρα 1 έως 8 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας Άρθρο 9 Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του …
Δικαιοσύνη - Δίκαιο - Νομοθεσία ενημέρωση για την Νομοθεσία

NOMOΣ 4465/2017. Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου

NOMOΣ 4465/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 47/04.04.2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και …
Οδηγός του Πολίτη

Φορολογική δήλωση 2017 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Φορολογική δήλωση 2017  νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και εκκαθάριση  – Νέα Παράταση της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την 21 Ιουλίου 2017 Αριθμ. ΠΟΛ: 1106 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2437/17.07.2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος …
Δικαιοσύνη - Δίκαιο - Νομοθεσία ενημέρωση για την Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4172/2013. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Κωδικοποίηση

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΝΟΜΟΣ 4172/2013) από την ΓΓΔΕ νυν ΑΑΔΕ – – – ΝΟΜΟΣ 4172/2013 – ΦΕΚ A 167 – 23.07.2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του …
Οδηγός του Πολίτη

Δήλωση θανάτου μη επιτηδευματία στη ΔΟΥ

Αριθμ. ΠΟΛ: 1178 – ΦΕΚ B 1940 – 09.09.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31−12−2013 (ΦΕΚ 19 Β/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής …
Οδηγός του Πολίτη

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος για τους ανέργους

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ ́ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), η διαφορά που  προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η …
Οδηγός του Πολίτη

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα Ημερομηνία υποβολής Για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Μαρτίου 2017 Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά …
Οδηγός του Πολίτη

Οι ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα …
Οδηγός του Πολίτη

Φορολογία. Δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων για το 2016

23-11-2016 Όπως δήλωσε η αρμόδια Υφυπουργός Οικονομικών οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να συλλέγουν αποδείξεις δαπανών για το φορολογικό έτος (χρήση) 2016, καθόσον θα ισχύσει το ίδιο καθεστώς και στην φορολογική δήλωση του 2017 δεν θα …
Οδηγός του Πολίτη

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15-07-2016 Παράταση φορολογικών δηλώσεων Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των Λογιστών της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων. Οι …
Οδηγός του Πολίτη

Σύζυγοι. Μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την έκπτωση φόρου των γονέων, όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα και τον υπολογισμό της ανάλογης παρακράτησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, …