Category: Δημοφιλείς

Οδηγός του Πολίτη

Υπάλληλοι δημοσίου. Υπηρεσία που έχει παρασχεθεί από 01-01-2016. Μισθολογική κατάταξη

Προσμέτρηση ή μη της υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί από 1.1.2016 και εντεύθεν για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων, νεοδιοριζόμενων και μεταταγμένων υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας Σχετικά:  Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου
Οδηγός του Πολίτη

Λειτουργία των λαϊκών αγορών Περιστέρι, Μπουρνάζι και Κηπούπολη Δήμου Περιστερίου

Αριθμ. απόφ. 358/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3685/15.11.2016 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Περιστέρι της Στ’ Αθηνών (ημέρα Παρασκευή), Μπουρνάζι της Γ’ Αθηνών (ημέρα Σάββατο) και Κηπούπολη της Β’ Αθηνών (ημέρα Τετάρτη), του Δήμου Περιστερίου Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών Περιστέρι, …
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Δικηγόροι. Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 30-12-2014 Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320ΕΞ 2014 ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις …
Οδηγός του Πολίτη

Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την πληροφόρηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ και ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : IV΄ Ταχ. …
Οδηγός του Πολίτη

Ωρομίσθιο των διδασκόντων και καθηγητών στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 04.11.2016 Αρ. Πρωτ. 41919/909 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο …
Οδηγός του Πολίτη

Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ξεκινά την Τρίτη 8/11/2016 η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς για τον ΟΤΑ Κηφισιάς. Επίσης, σε λειτουργία Κτηματολογίου εντάσσονται και οι ΟΤΑ Δροσιάς, Παλλήνης, Πεντέλης και Νέας …
Οδηγός του Πολίτη

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

Το Μητρώο Πολιτών συνίσταται στην δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο) και των δημοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ημοτολόγιο), η οποία βάση τηρείται στο ΥΠΕΣ∆Α και όπου …
Οδηγός του Πολίτη

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στον Δήμο Πειραιά

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/17/26423 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3614/04.11.2016  Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στον Δήμο Πειραιά. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ 3 του Δήμου Πειραιά με ηλεκτρονικό αριθμό 3ΠΓ, το οποίο θα εδρεύει στο Ε’ …
Οδηγός του Πολίτη

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 30 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθμός 2Ε/2016) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 9/03.11.2016 Για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α/2016) και το άρθρο 19 του Ν. …
Οδηγός του Πολίτη

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νέος κύκλος e-learning

Κατά τον τρέχοντα κύκλο πρόσκλησης ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για εκπαιδευτικά προγράμματα. Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι και 14/12/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή …
Οδηγός του Πολίτη

Περαίωση κτηματογράφησης Κηφισιάς, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Δροσιάς και Παλλήνης

Αριθμ. 51060 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3585/04.11.2016 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα …
Οδηγός του Πολίτη

NOMOΣ 4431/2016. Κύρωση Συμφωνίας και άλλες διατάξεις

NOMOΣ 4431/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Α 207/04.11.2016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις
Οδηγός του Πολίτη

Υπουργεία. Ανασύσταση, σύσταση και μετονομασία Υπουργείων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 123/2016 – ΦΕΚ A 208 – 04.11.2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής …
Οδηγός του Πολίτη

Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης άμεσου προσδιορισμού φόρου. Αίτημα αναστολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Μη παραδεκτή υποβολή αιτημάτων αναστολής κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου Επειδή διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Υπηρεσία μας μεγάλος αριθμός αιτημάτων αναστολής επί ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ιδίως ΕΝΦΙΑ, …
Οδηγός του Πολίτη

Εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Απόδοση ΑΦΜ. Δηλώσεις ΦΠΑ

Αριθμ. ΠΟΛ 1153 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3511/01.11.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/2013 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι …
Οδηγός του Πολίτη

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Οικονομικών

Λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Οικονομικών Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ) με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών …
Οδηγός του Πολίτη

Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών. Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2016 εγκυκλίου μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε διευκρινίσεις ως προς τα ακόλουθα διαδικαστικά ζητήματα: 1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο …
Οδηγός του Πολίτη

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 58 ατόμων ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2016) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 8 – 02.11.2016 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, …