Category: Δημοφιλείς

Οδηγός του Πολίτη

Τμήματα Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ7/179513/Δ4 – ΦΕΚ B 3529 – 01.11.2016 Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας»
Οδηγός του Πολίτη

Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις Άρθρο 74 1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην …
Οδηγός του Πολίτη

Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας

NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις Άρθρο 56 Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας Το άρθρο 30 του Ν. 4144/2013 …
Οδηγός του Πολίτη

NOMOΣ 4430/2016. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, …
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ

Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία

Αριθμ. 1011/38/34-μβ ́ – ΦΕΚ B 3499 – 31.10.2016 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία Προϋποθέσεις σφράγισης 1. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του …
Οδηγός του Πολίτη

Ανεξάρτητες αρχές. ΕΣΡ. Συγκρότηση και λειτουργία. Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Σύνταγμα της Ελλάδος MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας –> TMHMA ΣT – Διοίκηση > KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Oργάνωση της διοίκησης Άρθρο 101Α: (Ανεξάρτητες αρχές) 1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση …
Οδηγός του Πολίτη

Πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

Αριθμ. 4743/107993 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3443/25.10.2016 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 247/2016 της Επιτροπής (ΕΕ …
Οδηγός του Πολίτη

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 120/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Α 203/26.10.2016 Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια …
Οδηγός του Πολίτη

Πώληση υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων και οχημάτων του Δημοσίου

Αριθμ. ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016 – ΦΕΚ B 3420 – 25.10.2016 Καθορισμός όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Αριθμ. ΔΤΔΒ1142883 ΕΞ2016 – ΦΕΚ B 3420 – 25.10.2016 Καθορισμός όρων πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες …
Σχολή Πυροσβεστών και Σχολή Ανθυποπυραγών

Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Σχέση εργασίας. Άδειες

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 239/2016 Θέμα Eρωτάται, αν λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το Πυροσβεστικό Σώμα και την έννοια της κατ’ αντιστοιχία εφαρμογής των διατάξεων …
Οδηγός του Πολίτη

Δεδουλευμένα συμβασιούχων προσληφθέντων με αναληθή πιστοποιητικά

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 229/2016 Θέμα Ερωτάται εάν υποχρεούται η υπηρεσία να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές προς συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, που προσελήφθησαν βάσει αναληθών πιστοποιητικών περί του τίτλου εκπαίδευσής τους. Απάντηση. Επί του ανωτέρω τεθέντος …
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ

Διασύνδεση του ΟΠΣ «Police On Line» με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Το πληροφοριακό σύστημα «Police On Line» διασυνδέθηκε με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το πληροφοριακό σύστημα «Police On Line» διασυνδέθηκε με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο Με τον …
Οδηγός του Πολίτη

Διαδικτυακή πύλη ΕΛΑΣ. Ηλεκτρονικές αιτήσεις και υπηρεσίες

Διαδικτυακή πύλη ΕΛΑΣ Πατήστε στην εικόνα για μεταφερθείτε στην Διαδικτυακή πύλη ΕΛΑΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες για Πολίτες και Φορείς Για τις υπηρεσίες Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της …
Οδηγός του Πολίτη

Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

ΤΕΕ 12 Οκτωβρίου 2016 Δελτίο Τύπου Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης των μηχανικών έχει συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα τις πλέον κοινές αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται …
Οδηγός του Πολίτη

Κουπόνια λαϊκών αγορών για ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Τα Κουπόνια Λαϊκών Αγορών τα διανέμει η Περιφέρεια Αττικής σε ευπαθείς ομάδες, κυρίως αυτές από τις οποίες κόπηκε το ΕΚΑΣ Ξεκινά από το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 το πρόγραμμα ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων για αγορά προϊόντων από τις …
Οδηγός του Πολίτη

Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Αριθμ. 44943 – ΦΕΚ B 3128 – 29.09.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής (Β 1631/2004), β) στο Δήμο …
Οδηγός του Πολίτη

Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων σε Funds. Πρόταση εξαγοράς από τον οφειλέτη

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Σε απάντηση δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ στα ΜΜΕ σχετικά με το δικαίωμα του οφειλέτη να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του δανείου του πριν καταλήξει στα Funds, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, …
Οδηγός του Πολίτη

Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/19/οικ. 23715 – ΦΕΚ B 2992 – 19.09.2016 Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) …
Οδηγός του Πολίτη

Αληθής συρροή των αξιόποινων πράξεων αποφυγής πληρωμής ΦΠΑ και φόρων με τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

Αριθμός 135/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ Ποινικό Τμήμα H αξιόποινη πράξη αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ και φόρων (αρθρ.17 και 18 παρ. 1 Ν. 2523/1997, που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ κατά τον νεώτερο …