Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων Μουσείων και Μνημείων

arhaiologikoi_hwroiΑριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ31/253511/137563/11050/2988 – ΦΕΚ B 3429 – 31.12.2013

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).
2. Το Π.Δ. 118/2013 για την Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, άρθρο 2 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).
3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/13−06−2003).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28−6−2002).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α.» (ΦΕΚ 316/Α΄/15−10−1977) ως
ειδικότερου της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους 08.00−15.00, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρακάτω πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρακάτω πίνακα.

2. Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

3. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.

4. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α/12−5−81 αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες των Θεοφανείων και της Καθαράς Δευτέρας, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται στην παρ. 1.

Όσα Μουσεία, Χώροι ή Μνημεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα λόγω καθαρισμού, κατά τις ανωτέρω αργίες θα λειτουργούν κανονικά για το κοινό.

5. Με την Απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 2, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών Αποφάσεων.

6. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης

08.00−17.00

Νότια κλιτύς

08.00−17.00

Β΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού

Ελεύθερος χώρος

Αρχαιολογικός Χώρος Σούριζας

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη – Κυριακή: 09.00−17.00 Δευτέρα: κλειστός

Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου

9.30 μέχρι τη δύση του ηλίου

Δ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου

Νοέμβριος και Δεκέμβριος 08.00−15.00 Ιανουάριος – Μάρτιος 2014

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−17.00 Δευτέρα: 08.00−17.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου

Νοέμβριος και Δεκέμβριος Τρίτη – Κυριακή: 08.00−15.00 Δευτέρα:12.00−15.00 Ιανουάριος – Μάρτιος 2014 Τρίτη – Κυριακή: 08.00−17.00 Δευτέρα: 12.00−17.00

Ζ΄ ΕΠΚΑ

Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας

Τρίτη−Παρασκευή: 08.00−15.00 Σάββατο−Κυριακή: Κλειστό Δευτέρα: 10.00−17.00

Μουσείο Ιστορίας των Ανασκαφών

Τρίτη−Παρασκευή: 8.00−15.00 Σάββατο−Κυριακή: Κλειστό Δευτέρα: 10.00−17.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου

Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00−15.00 Σάββατο− Κυριακή: Κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος Επικούριου Απόλλωνα

08.00−Δύση ηλίου

Ι΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών (Ιερό Απόλλωνος)

08.00−15.00 (Τελευταία είσοδος 14.15)

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών (Ιερό Προναίας)

08.00−18.00 (Τελευταία είσοδος 17.15)

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

9.00−17.00 (Τελευταία είσοδος 16.30)

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας

Τρίτη−Κυριακή: 09.00−17.00

(Τελευταία είσοδος 16.30) Δευτέρα: κλειστό

Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου

Τρίτη−Κυριακή:09.00−17.00 Δευτέρα: κλειστή

ΙΑ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογική Συλλογή Άνω Ποταμιάς

Επισκέψιμη κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία

Ιερός Ναός Αυλιδείας Αρτέμιδος

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία

Αρχαιολογικοί Χώροι Ερέτριας

Επισκέψιμοι κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Τρίτη−Κυριακή: 8.00−17.00

Δευτέρα: Κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

Φερών− Βελεστίνου

ΙΓ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Δημητριάδος

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

(Ανάκτορο – Θέατρο)

Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−15.00

Δευτέρα: κλειστός

Σκοπέλου

Από 1−1−2014 κλειστός

Επισκέψιμη κατόπιν συνεννόησης κατά τις

ΙΔ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας

ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη – Κυριακή: 8.00−15.00

Δευτέρα: κλειστή

Αρχαιολογικός Χώρος Πυθίου

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

ΙΕ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Αζώρου

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

Αρχαιολογικός Χώρος Σαρανταπόρου

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας

Τρίτη−Παρασκευή: 8.00−15.00

Αγοράς Θεσσαλονίκης

ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Ναυαρίνου

Δευτέρα και Πέμπτη: 8.00−15.00

Αρχαιολογικός Χώρος Άμμωνος Διός

Δευτέρα−Σάββατο: 8.00−15.00

Κυριακή: κλειστός

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο

08.00−17.00 έως 31−12−2013

των Βασιλικών Τάφων των Αιγών

Αρχαιολογικός Χώρος και

09.00−17.00

ΙΖ΄ΕΠΚΑ

Μουσείο Πέλλας

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας

09.00−17.00

Αρχαιολογικός Χώρος Λόγγου Έδεσσας

09.00−17.00

Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας Νάουσας

09.00−17.00

ΙΗ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας

Τρίτη−Κυριακή: 08:30−18:00

Δευτέρα: 12.00−18.00

Τρίτη – Κυριακή: 8.00−15.00

Συλλογή Ταβανιώτη Μαρώνειας

Δευτέρα: κλειστή

ΙΘ΄ ΕΠΚΑ

Από 1−1−2014 κλειστή

Τετάρτη – Κυριακή: 08.00−15.00

Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας

Δευτέρα, Τρίτη: κλειστό

Από 1−12−2013 κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος Ψαρών

Δευτέρα–Παρασκευή:8.00−15.00

Σάββατο και Κυριακή: κλειστός

Κ΄ ΕΠΚΑ

Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού

Δευτέρα–Παρασκευή:8.00−15.00

Σάββατο και Κυριακή: κλειστή

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχαιολογική Συλλογή Σερίφου

Τρίτη, Πέμπτη − Κυριακή: 09:00−16:00

Δευτέρα, Τετάρτη: κλειστή

Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου

Τρίτη – Κυριακή: 08:00−15:00

Δευτέρα: κλειστό

Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Δευτέρα, Τετάρτη – Κυριακή: 08:00−15:00

Τρίτη: κλειστό

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο: 08:00−15:00

Αρχαιολογική Συλλογή Ανάφης

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

και Κυριακή: κλειστή

ΚΑ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού

Πέμπτη – Κυριακή: 08:00−15:00

Δευτέρα – Τετάρτη: κλειστή

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας

Πέμπτη – Κυριακή: 08:00−15:00

Δευτέρα – Τετάρτη: κλειστό

Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου

Παρασκευή – Κυριακή: 09:00−16:00

Δευτέρα – Πέμπτη: κλειστό

Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης

Σάββατο:09.00−16.00

Άνδρου

Δευτέρα−Παρασκευή, Κυριακή: κλειστό

Αρχαιολογικό Μουσείο Σίφνου

Τρίτη, Παρασκευή – Κυριακή: 08:00−15:00

Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη: κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού

08:30−17:00

Από 1−1−2014:08.00−15.00

ΚΓ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Τριάδας

09:00−16:00

Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών

Τετάρτη – Δευτέρα: 08:00−15:00

Τρίτη κλειστή

Φουρνί Αρχανών

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

Αρχαιολογικός Χώρος Αφαίας − Αίγινα

09:30−16:30

ΚΣΤ΄ΕΠΚΑ

Μουσειακή Συλλογή Αφαίας

Τρίτη – Κυριακή: 10:30−13:30

Δευτέρα: Κλειστή

ΚΖ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Δίου

08:00−18:00

Λ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00−15:00

Σάββατο – Κυριακή: 08.00−18.00

Αρχαιολογικός Χώρος Πύργος Ραγίου

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

ΛΒ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

Αρχαιολογικοί Χώροι Ντόλιανης

Επισκέψιμοι κατόπιν συνεννόησης

Αρχαιολογικός Χώρος Δυμοκάστρου

Ελεύθερος χώρος

Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης

Κλειστός λόγω έργων.

ΛΓ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου

Επισκέψιμος από 1−12−2013 με ωράριο:

Δευτέρα – Κυριακή: 08:00−15:00

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

09:00−16:00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−20.00

Δευτέρα 13.30−20.00

08.00−15.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Δευτέρα κλειστό

Από αρχές 2014 κλειστό

ΛΗ΄ΕΠΚΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας

Τρίτη – Κυριακή: 09.00−16.00

Μεσσήνης

Δευτέρα κλειστό

Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−13.00

Δευτέρα κλειστό

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας

09.00−16.00

Μεσσήνης

ΛΘ΄ΕΠΚΑ

Ναός Αλέας Αθηνάς

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00−15:00

Σάββατο, Κυριακή: κλειστός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1η ΕΒΑ

Μονή Δαφνίου

Τρίτη και Παρασκευή: 09.00−14.00

Κατακόμβες Μήλου

Τρίτη−Κυριακή: 08.30−14.00

Δευτέρα κλειστά

2η ΕΒΑ

Συλλογή Εικόνων και Κειμηλίων Αγίας Τρι−

Τρίτη−Κυριακή: 10.30−15.00

άδας Πύργου Θήρας

Δευτέρα κλειστή

Πύργος Γλέζου, Χώρα Νάξου

Τρίτη – Κυριακή: 10.00−14.30

Δευτέρα κλειστός

Έως 31−12−2013

3η ΕΒΑ

Ναός Παναγιάς Κρήνας

Δευτέρα−Παρασκευή: 08.30−14.00

Σάββατο, Κυριακή: κλειστός

Οθωμανικά Λουτρά στο Κάστρο Χίου

08.00−15.00 έως 31−12−2013

8η ΕΒΑ

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−17.00

Δευτέρα κλειστό

Νοέμβριος:

Τρίτη−Πέμπτη: 08.00−18.00

Παρασκευή: 08.00−22.00

Σάββατο−Κυριακή: 07.30−14.30

Κρύπτη Αγ. Δημητρίου

Δευτέρα: 10.00−18.00

Από Δεκέμβριο:

Τρίτη – Πέμπτη: 08.00−15.00

Παρασκευή: 08.00−13.30 & 19.00−22.00

Σάββατο – Κυριακή: 07.30−14.30

Δευτέρα κλειστή

Νοέμβριος:

Τρίτη−Παρασκευή: 08.00−17.00

9η ΕΒΑ

Ροτόντα

Σάββατο−Κυριακή: 08.00−15.00

Δευτέρα κλειστή

Από Δεκέμβριο:

Τρίτη−Κυριακή: 08.00−15.00

Δευτέρα κλειστή

Νοέμβριος:

Πύργος Τριγωνίου

Τρίτη−Κυριακή: 08.00−15.00

Δευτέρα κλειστός

Από 1/12/2013 κλειστό

Νοέμβριος

Λουτρά «Παράδεισος»

Τρίτη−Κυριακή: 08.00−15.00

Δευτέρα κλειστά

Από 1−12−2013 κλειστά

10η ΕΒΑ

Μονή Ζυγού (Ουρανούπολη)

Δευτέρα−Παρασκευή: 07.00−15.00

Σάββατο – Κυριακή: κλειστή

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Τρίτη – Κυριακή: 09.00−16.00

Δευτέρα κλειστό

11η ΕΒΑ

Ναός Αναστάσεως Χριστού

Τρίτη – Κυριακή: 09.00−16.00

Δευτέρα κλειστός

Παλαιά Μητρόπολη Έδεσσας

Τρίτη – Κυριακή: 09.00−16.00

Δευτέρα κλειστή

Χριστιανική Αμφίπολη

Τρίτη−Κυριακή: 07.00−15.00

Δευτέρα κλειστή

12η ΕΒΑ

Μέγαρο Τόκκου, Καβάλα

Κυριακή−Παρασκευή: 08.00−16.00

Σάββατο κλειστό

Παλαιά Μητρόπολη Σερρών

Τρίτη−Κυριακή: 07.00−15.00

Δευτέρα κλειστή

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σάββατο−Κυριακή: 08.00−15.00

13η ΕΒΑ

Σπιναλόγκα

Δευτέρα – Παρασκευή: μόνο για ομάδες επι−

σκεπτών κατόπιν συνεννόησης

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−15.00

14η ΕΒΑ

Τσαρσί Χαμάμ

Δευτέρα: κλειστό

Από 1−1−2014 κλειστό

Αρχοντικό Μαλιόγκα (Σιάτιστα)

Κυριακές με ζυγές ημερομηνίες 08.00−15.00

17η ΕΒΑ

Επισκοπικός Ναός Σισανίου

Κυριακές με μονές ημερομηνίες 08.00−15.00

Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου

Κυριακή: 08.00−15.00

(Παναγία Γρεβενών)

Δευτέρα – Σάββατο: κλειστή

18η ΕΒΑ

Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης

Τρίτη−Κυριακή: 07.30−15.30

Δευτέρα: κλειστός

19η ΕΒΑ

Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων

09.00−16.00

Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου (Καρδίτσας)

09.00−16.00

20η ΕΒΑ

Μουσείο Ζακύνθου

Τρίτη−Παρασκευή: 08.00−15.00

Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα: κλειστό

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

08.00−16.00

21η ΕΒΑ

Μουσείο Αντιβουνιώτισσας

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−16.00

Δευτέρα: κλειστό

Ι.Μ. Οσίου Λουκά

09.00−16.00

23η ΕΒΑ

Πύργος Βασιλικού

Κυριακή: 10.00−14.00 (κατόπιν επιβεβαίωσης)

Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου

07.30−17.00

25η ΕΒΑ

Ακροκορίνθου

Αργίες: κλειστός

Φρούριο Παλαμηδίου Ναυπλίου

07.30−17.00

Αργίες: κλειστό

28η ΕΒΑ

Οχυρωμένη Ενετική νησίδα Σούδας

Τρίτη και Πέμπτη: 08.30−14.00,

κατόπιν συνεννόησης

ΕΑΜ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τρίτη – Κυριακή: 09.00−16.00

Δευτέρα: 13.00−20.00

Τρίτη – Κυριακή: 08.30−16.00

Ν.Μ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Δευτέρα: 12.00−19.00

Από 1−1−2014 τη Δευτέρα: κλειστό

Β.Χ.Μ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τρίτη – Κυριακή: 08.30−16.00

Δευτέρα: κλειστό

Έως 31−12−2013

Μ.Β.Π.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−20.00

Δευτέρα: 13.00−20.00

Από 1−1−2014 Δευτέρα – Κυριακή: 08.00−15.00

Α.Μ.Θ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρίτη – Κυριακή: 08.00−15.00

Δευτέρα 10.00−17.00

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Τρίτη−Κυριακή: 09.00−15.00

Δευτέρα κλειστός

ΕΠΣΒΕ

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

Τρίτη−Κυριακή: 09.00−15.00

Δευτέρα: κλειστός

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ