ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ. Προσλήψεις

- - -
Ads by Google

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ»
Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων, Μουσικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες