Εφετείο Δυτικής Στερεάς. Πρωτοδικεία Αγρινίου, Λευκάδας, Μεσολογγίου

7. ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Πολυζωΐδη & Τερτσέτη, Αγρίνιο, 30100, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ   26410-60758    
7.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τερτσέτη & Πολυζωΐδη Πρόεδρος 26410 57483 [email protected]
Τ.Κ. 301 00 26410 31544
ΑΓΡΙΝΙΟ Προϊστάμενος Γραμματείας 26410 57486 26410 57486
  Τηλεφωνικό Κέντρο 26410 57480
  Πολιτικό Τμήμα 26410 57481 26410 57481
  26410 57482
  Ποινικό Τμήμα 26410 57487
7.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δικαστικό Μέγαρο Πρόεδρος 26450 22339
ΛΕΥΚΑΔΑ Προϊστάμενος Γραμματείας 26450 23345 26450 23345
  Γραμματεία 26450 22533
  Ανακριτής 26450 22396
  Δικαστές 26450 21442
7.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 34 Πρόεδρος 26310 22368 26310 22368
Τ.Κ. 302 00 Γραμματεία 26310 28181 26310 28181
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ποινικό Τμήμα 26310 26200
  Πολιτικό Τμήμα 26310 26201