Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από το Μητρώο Πολιτών

Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από το Μητρώο Πολιτών Ο ΑΜΚΑ απαραίτητο και υποχρεωτικά στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών Υπουργείο Εσωτερικών Α.Π. 35139/8 Ιουνίου 2020 Εγκύκλιος: 185 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Σχετικά: Η με αριθμό 73/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73/2020 Εγκυκλίου με θέμα «Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών», παρέχονται νεότερες οδηγίες σχετικές με τη δημιουργία και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. ΑΜΚΑ Συζύγου / συμβιούντα και τέκνων Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του κληρονομούμενου, του/της συζύγου/συμβιούντα, των τέκνων, καθώς και του αιτούντα, εφόσον αυτός αποτελεί συγγενικό πρόσωπο του θανόντα, … Continue reading Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από το Μητρώο Πολιτών