Εξεταστέα ύλη Γ τάξης Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2018

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ τάξης Γενικού Λυκείου (Αριθμ. 134932/Δ2 – Τεύχος Β’ 2893/21.08.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ με την εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 (Αριθμ. 134932/Δ2 – Τεύχος Β’ 2893/21.08.2017)