ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ). Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή με πάγια αντιμισθία στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»

Download (PDF, 146KB)