Κομμωτής – κομμώτρια Α. Δικαιολογητικά άδειας άσκησης επαγγέλματος

Κομμωτής – Κουρέας. Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών