Μετεγκατάσταση Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών του Κτηματολογίου

Λειτουργία Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Η Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι από 26/09/2017 οι υπηρεσίες των Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών θα επαναλειτουργήσουν και θα δέχονται το κοινό καθημερινά, πλην Τετάρτης, από 08:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ., στους χώρους του νέου υποκαταστήματος που βρίσκεται στην οδό Λ. Μεσογείων 290, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, Τηλ: 2106505700​, e-mail: ekxa-sales@ktimatologio.gr

– – –

Μετεγκατάσταση Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Οι υπηρεσίες των Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό Τιμ. Βάσσου 11-13 έχουν διακόψει τις εργασίες τους από 21/08/2017 λόγω μετεγκατάστασής τους.

Το διάστημα αυτό δεν θα είναι εφικτές συναλλαγές που αφορούν στην αναζήτηση, παραγγελία, έκδοση βεβαιώσεων και παραλαβή αντιγράφων από το υλικό των αρχείων.Μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, τα αρχεία Αεροφωτογραφιών και Χαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ, θα λειτουργούν αποκλειστικά στους χώρους του νέου υποκαταστήματος, στην οδό Λ. Μεσογείων 290, 15562 Χολαργός, καθημερινά, πλην Τετάρτης, από 08:30 π.μ. έως 12:30 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ekxa-sales@ktimatologio.gr