- - -
Ads by Google
- - -

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10000 ανέργων

Αριθμ. οικ. 4122/92 – ΦΕΚ Τεύχος Β 391/10.02.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων -επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας- και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της -επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας-» (Β ́1398), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1573/86/27-1-2011 (Β ́ 263) όμοιά της.


– – – – – –
ΟΑΕΔ
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017

Παράταση έως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την εκ νέου παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.

Η νέα οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

Η παράταση αφορά:
α) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
β) Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
γ) Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, No 12/2016, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ www.espa.gr και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Εγχειρίδιο με οδηγίες για υποβολή πρότασης

Εργοδότες – Διαδικασία υπαγωγής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στo Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση απαιτείται να διαθέτει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ ΟΑΕΔ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης τόσο στο ΠΣΚΕ όσο και στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης . Στο σημείο της αίτησης που συμπληρώνονται τα πεδία της εντολής κενής θέσης οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα) καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου (άνεργοι με τρίμηνη τουλάχιστον εγγεγραμμένη ανεργία ή μακροχρόνια άνεργοι). Η ηλεκτρονική αίτηση θα λαμβάνει κωδικό έργου και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις εργασίας πριν από την ημερομηνία λήξης που ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που θα προκύψουν κενές θέσεις μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση .
Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους.

Ωφελούμενοι
Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι : i) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και ii) μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Επίσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν σύμφωνα με όσα ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.

Ποσό επιχορήγησης και Διάρκεια Προγράμματος
Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τριών έως και 12 μηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών). Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, No 12/2016, η οποία δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr


ΟΑΕΔ
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση επικαιροποίησης στοιχείων ανέργων ηλικίας 30-49 ετών στα μητρώα του ΟΑΕΔ για πρόσβαση στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ενημέρωση Ανέργων

Ένα νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, που θα προκηρύξει το προσεχές διάστημα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Εν όψει της προκήρυξης της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης για το νέο Πρόγραμμα ο ΟΑΕΔ καλεί:

Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, να συντάξουν το βιογραφικό τους μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή να επικαιροποιήσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες και λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα)

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις και σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης (ΑΣΔ) κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο Οργανισμός θα παρέχει στους δικαιούχους εργοδότες – επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ανέργων και συγκεκριμένα στην ειδικότητά τους, στην εργασιακή εμπειρία, στο επίπεδο εκπαίδευσης, στις δεξιότητες τους και στην περιοχή στην οποία διαμένουν.

Ο εργοδότης – επιχείρηση εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει και προεπιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους (10 Βιογραφικά Σημειώματα). Οι προεπιλογές του εμφανίζονται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) με τη λίστα των Βιογραφικών Σημειωμάτων.

Στη συνέχεια οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Κ.Π.Α.2) υποδεικνύουν τους ανέργους που έχουν προεπιλεγεί μέσω συστατικού σημειώματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν αναζητήσουν οι ίδιοι ανέργους μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση και θα προβαίνει στην υπόδειξη ανέργων μέσω συστατικού σημειώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να προσέρχονται και στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α 2) που ανήκουν, για την σύνταξη ή επικαιροποίηση του βιογραφικού τους μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα οριστεί στη Δημόσια Πρόσκληση που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, θα περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ενημέρωση επιχειρήσεων

Ένα νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, έχει σχεδιάσει και θα προκηρύξει εντός του Νοεμβρίου ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τριών έως και 12 μηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών). Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Εν όψει της δημοσίευσης της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης για το νέο Πρόγραμμα, όπου θα ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ότι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στo Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση χρειάζεται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1ον: Εγγραφή / Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Για παράδειγμα, εάν δεν έχουν συμπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ), εάν έχει υπάρξει αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήματος, εάν δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήματα κλπ.

Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν, οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

Βήμα 2ον : Ηλεκτρονική Εγγραφή στο ΠΣΚΕ

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis και να υποβάλλει από τις 14 Νοεμβρίου 2016 ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθηματικό αυτό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια, για να προχωρήσει στην εγγραφή της στο σύστημα του ΠΣΚΕ που γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χρήστες του ΠΣΚΕ, με ίδιο ΑΦΜ, με αυτό της επιχειρήσεως–υποκαταστήματος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην παρούσα δράση, θα πρέπει κι αυτοί να προβούν στη δημιουργία νέου χρήστη.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως και 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους.

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, θα περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr