ΟΑΕΕ. Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

ΟΑΕΕ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016 των συνταξιούχων του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2016 με χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2017 (για τις αποδοχές έτους 2016)

(κλικ στην παρακάτω εικόνα).

ΟΑΕΕ
*Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ .
Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, έχοντας μαζί σας:
α)Αστυνομική Ταυτότητα
β)Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
γ)Βεβαίωση ΑΜΚΑ(amka.gr ή με την κάρτα ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ απο τα ΚΕΠ)

Σχετικά:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ