ΟΓΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση

ΑΜΚΑ, ΑΜ OΓΑ, ΑΦΜ για άμεσα μέλη

και ΑΜΚΑ, ΑΜ ΟΓΑ, ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ Άμεσου Μέλους για προστατευόμενα μέλη