ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη στην Περιφέρεια Αττικής

Download (PDF, 204KB)