Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Download (PDF, 80KB)