Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ετών 2015 και επομένων

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
(του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)
ετών 2015 και επομένων (όπως ισχύει)
Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 – ΦΕΚ B 2 – 02.01.2015

Download (PDF, 198KB)