Τουρισμός για όλους 2020. Οι αιτήσεις των δικαιούχων με βάση τον ΑΦΜ

Τουρισμός για όλους 2020. Οι αιτήσεις των δικαιούχων με βάση τον ΑΦΜ Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020   Οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση από 29/06/2020 έως 11/07/2020 με … Continue reading Τουρισμός για όλους 2020. Οι αιτήσεις των δικαιούχων με βάση τον ΑΦΜ