Υποχρεωτική αργία η 26 Δεκεμβρίου για τον ιδιωτικό τομέα

Υποχρεωτική αργία η 26 Δεκεμβρίου για τον ιδιωτικό τομέα

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

Οι αργίες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι ημιαργίες 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 13-12-2017

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε σήμερα απόφαση με την οποία καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

Η κήρυξη της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας αποτελούσε πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η απόφαση

Αριθμ. 59635/1063 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4487/19.12.2017

Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας την 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 59635/1063 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4487/19.12.2017)

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ