Άρειος Πάγος. Δικαστικοί αντιπρόσωποιΒουλευτικές Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Διορισμοί Δικαστικών Αντιπροσώπων

Η συμπληρωματική κλήρωση για τους 813 ανεπίδοτους διορισμούς των δικαστικών αντιπροσώπων έγινε την Τρίτη 15-9-2015 και ώρα 11.00 π.μ., απόφαση 194/15-9-2015

Η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων έγινε την Τετάρτη 9-9-2015 ώρα 11.00 π.μ.

Στατιστικά διορισμών και ισοκατανομή δικηγορικών συλλόγων

Περιγραφή διαδικασίας κλήρωσης