Διακίνηση Αλληλογραφίας Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του ΙΡΙΔΑ

Διακίνηση Αλληλογραφίας Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του ΙΡΙΔΑ Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 15/5/2018 Αρ. Πρωτ.: 19390 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμός 16 Θέμα: Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» Α. Ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών Σας ενημερώνουμε ότι στις 30 Μαρτίου 2018 το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», το οποίο αντικατέστησε την παραδοσιακή έντυπη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από την … Continue reading Διακίνηση Αλληλογραφίας Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του ΙΡΙΔΑ