Ερωτήσεις

Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στον διαδικτυακό τόπο Οι Πολίτες Ρωτούν

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι γενικού ενδιαφέροντος και όχι εξατομικευμένες αναφερόμενες σε προσωπικές περιπτώσεις