Τι αλλάζει στην πληρωμή λογαριασμών και τους λόγους διακοπής ρεύματος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39, 42, 15, 18 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΗΣ ΡΑΑΕΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 26 Απριλίου 2024, μέσω του συνδέσμου https://www.rae.gr/diavoulefseis/84022/ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σημειώνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου αλλαγής προμηθευτή, αποβλέπουν στην ικανοποίηση των σκοπών του δημοσίου συμφέροντος και στην διατήρηση της ευστάθειας των συναλλαγών και της ρευστότητας στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την διαφύλαξη του θεμελιώδους δικαιώματος … Continue reading Τι αλλάζει στην πληρωμή λογαριασμών και τους λόγους διακοπής ρεύματος