Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο

ΙΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ με την παρακάτω ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν να ενημερώνονται για την θεώρηση – ισχύ του Βιβλιαρίου Υγείας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ: τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» – Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστική σας Ικανότητα Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των … Continue reading Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο