Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο

ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο Πως μπορώ να δω ηλεκτρονικά αν έχω Ασφαλιστική Ικανότητα Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (και τέως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ) μπορούν να ενημερώνονται για την θεώρηση – ισχύ του Βιβλιαρίου Υγείας τους (Ασφαλιστική Ικανότητα), χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ  Κατάργηση των εντύπων βιβλιαρίων υγείας (ασθενείας) ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο (αν έχετε Ασφαλιστική Ικανότητα)     Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» – Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστική σας Ικανότητα Ασφαλιστική Ικανότητα Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» περιλαμβάνεται το Εθνικό … Continue reading Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο