ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο

Πως μπορώ να δω ηλεκτρονικά αν έχω Ασφαλιστική Ικανότητα

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (και τέως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ) μπορούν να ενημερώνονται για την θεώρηση – ισχύ του Βιβλιαρίου Υγείας τους (Ασφαλιστική Ικανότητα), χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ 

Κατάργηση των εντύπων βιβλιαρίων υγείας (ασθενείας)

 

ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο (αν έχετε Ασφαλιστική Ικανότητα)

 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώσουν αν έχουν Ασφαλιστική Ικανότητα μέσω της πλατφόρμας

https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml

 

Ωστόσο εάν εξακολουθεί το σύστημα να μην εμφανίζει ότι έχουν Ασφαλιστική Ικανότητα, παρ’ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: [email protected].

 

Βέβαια ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος είναι η επίσκεψη στα κατά τόπος Διευθύνσεις ΕΦΚΑ. Η εξυπηρέτηση των πολιτών για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας σε αυτή την περίπτωση γίνεται χωρίς ραντεβού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν, για την ενημέρωση των στοιχείων τους στο Μητρώο