Προσλήψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους, διατηρητέα ιστορικά μνημεία

Μουσείο Ακρόπολης. Λήγει η προθεσμία για προσλήψεις

Μουσείο Ακρόπολης. Λήγει η προθεσμία για προσλήψεις

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα πέντε (95) ...
Μουσείο Ακρόπολης. Προκήρυξη για φύλακες, ταμίες, εκδότες εισιτηρίων

Μουσείο Ακρόπολης. Προκήρυξη για φύλακες, ταμίες, εκδότες εισιτηρίων

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα πέντε (95) ...
Μουσείο Ακρόπολης. Προσλήψεις με ΣΟΧ 1/2024

Μουσείο Ακρόπολης. Προσλήψεις με ΣΟΧ 1/2024

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα (140) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης ...
ΔΥΠΑ. Περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Προσλήψεις στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ...
Μουσείο Ακρόπολης. Προκήρυξη για φύλακες, ταμίες, εκδότες εισιτηρίων

Μουσείο Ακρόπολης. Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων κλάδου ...
Μουσείο Ακρόπολης. Προκήρυξη για φύλακες, ταμίες, εκδότες εισιτηρίων

Μουσείο Ακρόπολης. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού 132 ατόμων

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων κλάδου ...
Λήγουν οι αιτήσεις προσλήψεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Λήγουν οι αιτήσεις προσλήψεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που θα απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης Αθηνών και στα Γραφεία ...
Μουσείο Ακρόπολης. Προσλήψεις με ΣΟΧ 1/2024

Πρόσληψη προσωπικού 132 ατόμων στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων κλάδου ...
Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που θα απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης Αθηνών και στα Γραφεία ...
Προσλήψεις στο δήμο Αθηναίων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Πρόσληψη 226 ατόμων από τις Περιφέρειες για τον ΟΔΑΠ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής ...
Loading...