Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας φακέλου αλλοδαπού

Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας φακέλου αλλοδαπού

Υπουργείο Εσωτερικών. ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συμπληρώστε τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ (με λατινικούς χαρακτήρες) και ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (χωρίς κενά):

 

https://pf.emigrants.ypes.gr/pf/

 

 

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Ιθαγένεια – Άδεια Διαμονής – Άδεια εργασίας
Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]

Με ραντεβού τα αιτήματα κοινού και δικηγόρων για ιθαγένεια – μετανάστευση