Σύνταξη στα 62. Προϋποθέσεις για λήψη μειωμένης σύνταξης

Για τη σύνταξη γήρατος απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

  • η συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας
  • η πραγματοποίηση ενός αριθμού ημερών στην ασφάλιση

 

Για πλήρη σύνταξη οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  • 67 ετών με 6.000 Ημέρες Ασφάλισης – 4.500 Ημέρες Ασφάλισης ή
  • 62 ετών και 12.000 Ημέρες Ασφάλισης ή
  • 62 ετών και 4.500 Ημέρες Ασφάλισης (με 3.600 βαρέα).

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις κατηγορίες 10.500 Ημέρες Ασφάλισης, 10.000 Ημέρες Ασφάλισης και 5.500 Ημέρες Ασφάλισης με ανήλικο τέκνο, ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας.

Οι ασφαλισμένοι πριν υποβάλλουν την αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να ενημερώνονται για τα όρια ηλικίας που ισχύουν από τον Ασφαλιστικό τους Φορέα

 

Για μειωμένη σύνταξη οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

62 ετών και 4.500 Ημέρες Ασφάλισης (απαιτούνται τουλάχιστο 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία)

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 ισχύει η ειδική διάταξη για 750 Ημέρες Ασφάλισης τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται:

Για την εθνική σύνταξη απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα ή 15 έτη ασφάλισης με μείωση 2% ανά έτος

Για την ανταποδοτική, βάση (συντελεστή) του συνολικού χρόνου ασφάλισης και του μέσου μισθού των αποδοχών από το 2002 έως την συνταξιοδότηση. Και επιπλέον, προσαυξήσεις για όσους καταβάλουν μεγαλύτερες του 20% ασφαλιστικές εισφορές (Βαρέα, ΔΕΚΟ – Τράπεζες, 13ο-14ο μισθό, παράλληλη ασφάλιση).

 

Καταγραφή του συνολικού χρόνου ασφάλισης

Η καταγραφή του ακριβούς χρόνου ασφάλισης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά για τα έτη μετά το 2002 και χειρόγραφα πριν το έτος αυτό.

Περαιτέρω με αίτηση ζητείται από τον ασφαλιστικό φορέα η επίσημη καταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισης

 

Διασφάλιση μειωμένης σύνταξης (62 ετών και 4.500 ημέρες)

Ως προϋπόθεση μειωμένης σύνταξης (62 ετών και 4.500 ημέρες ασφάλισης) απαιτείται και ασφαλιστικός δεσμός. Δηλαδή, τουλάχιστο 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος τα τελευταία 5 έτη (57- 61) που προηγούνται της αίτησης για σύνταξη. Ο χρόνος για την συμπλήρωση των 100 ημερών δεν εξαγοράζεται, ισχύει μόνο του ταμείου ανεργίας ή της προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Το δικαίωμα αυτασφάλισης ασκείται μέχρι τρεις (3) φορές, η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 1 χρόνο από την διακοπή της εργασίας ή οποτεδήποτε όταν υπάρχουν 3.000 ημέρες στην ασφάλιση.

Η μείωση της σύνταξης είναι 0,5% για κάθε (1) μήνα που υπολείπεται του 67ου έτους ( 6% ανά έτος ή 30% για 5 έτη) επί του ποσού εθνικής σύνταξης.

 

Συμπλήρωση των 4.500 και των 6.000 ημερών ασφάλισης

Η πραγματοποίηση 4.500 ημερών (15 έτη) ασφάλισης θεωρείται βασική προϋπόθεση χορήγηση σύνταξης. Προσοχή, για όσους θέλουν να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους για να συμπληρώσουν, απαιτούνται 3.600 ημέρες (12 έτη) πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης!

Συνεπώς, η συμπλήρωση του χρόνου κάτω των 3.600 ημερών, γίνεται μόνο με (αυτασφάλιση) που και για αυτό απαιτούνται επίσης 3.000 ημέρες ασφάλισης (!) ή την υποβολή της αίτησης εντός του έτους από την διακοπή της εργασίας. Επίσης, η χρήση πλασματικών χρόνων για την συμπλήρωση των 4.500 ημερών για τους (άνδρες) περιορίζεται στην στρατιωτική θητεία τους χρόνους ασθένειας και τακτικής ανεργίας!

Η συμπλήρωση των 6.000 ημερών (20 ετών) θεωρείται σταθμός καθώς με τα έτη αυτά, το ποσό της εθνικής σύνταξης χορηγείται ολόκληρο ενώ με τα 15 έτη μειωμένο  δηλαδή 2% ανά έτος.

Διασφάλιση των διατάξεων – 4.500 ημέρες (3.600 βαρέα)

Με τη διάταξη των βαρέων (4.500 ημέρες και εξ αυτών 3.600 βαρέα) χορηγείται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 62 ετών ενώ για οικοδομικές εργασίες 60 ετών.

Προσοχή, η χρήση της εν λόγω διάταξης προϋποθέτει την υπάρξει τουλάχιστον 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 χρόνια πριν την αίτηση συνταξιοδότησης.
Σε διαφορετική περίπτωση και για όσους το αγνοήσουν, χάνουν το δικαίωμα αυτό και η σύνταξη χορηγείται 5 χρόνια αργότερα 67 ετών

Καλύτερη σύνταξη λόγω βαρέων

Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα επαγγέλματα, έχουν την επιλογή να μην κάνουν χρήση των διατάξεων των βαρέων και να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις. Έτσι, λόγω καταβολής μεγαλυτέρων (3,6%) εισφορών τυγχάνουν ειδική προσαύξηση που αναλογεί 0,27% ανά (1) έτος στα βαρέα.

 

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης

1. Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
2.. Η αίτηση κύριας σύνταξης δεν συνιστά κατοχύρωση και της επικουρικής. Αν και το δικαίωμα επικουρικής σχετίζεται με την έκδοση της κύριας σύνταξης η χορήγηση όμως της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συνεπώς, την ίδια ημερομηνία με την αίτηση για την κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ υποβάλλεται και για την επικουρική

Πηγή: ΓΣΕΕ