Δημόσιες υπηρεσίες. Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης

 

 

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
Βουλή των Ελλήνων
Προεδρία της Δημοκρατίας
Κυβέρνηση
Υπουργεία
Γενικές Γραμματείες

 

Δικαστήρια
Ανώτατα Δικαστήρια
Πολιτικά Δικαστήρια
Ποινικά Δικαστήρια
Εισαγγελίες
Διοικητικά Δικαστήρια
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Συνταγματικά Κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ)
Μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ)
Καλλικράτης
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (7)
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α Βαθμού)(325 Δήμοι)
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Β Βαθμού)(13 Περιφέρειες)(74 Περιφερειακές Ενότητες)

 

 

Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Νοσοκομεία
Οι Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ ανά νομό
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Αναζήτηση συμβεβλημένων παρόχων υγείας από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ
Συμβεβλημένοι Γιατροί ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΙ. Αναζήτηση Διαθεσιμότητας επισκέψεων
Σταθμοί Προστασίας Μάνας Παιδιού (ΣΠΜΠ) και Εφήβου ΕΟΠΥΥ
Εφημερίες φαρμακείων
Εφημερίες νοσοκομείων
Υπηρεσίες Εργασίας
Ευρετήριο των υπηρεσιών ΟΑΕΔ με χάρτη
ΙΕΚ
ΣΕΚ
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης
Ασφαλιστικά Ταμεία – Κατάλογος υπηρεσιών
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) – Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Δικαιοσύνης
 Υπηρεσίες Εθνικής Άμυνας
Υπηρεσίες Οικονομικών