Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν.3852/2010 μια «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ» η οποία αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπ. Εσωτερικών και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών)

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56

  115 25 Αθήνα

  Τηλ.: 210-6709602-3

  FAX: 210-6709700

  Διαδικτυακός τόπος: www.apdattikis.gov.gr

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111

  413 36 Λάρισα

  Τηλ.: 2413-503501-4

  FAX: 2410-552651

  Διαδικτυακός τόπος: www.thessalia.gov.gr

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Ταχ. Δ/νση: Β. Ηπείρου 20

  45 445 Ιωάννινα

  Τηλ.: 26513-60300-7

  FAX: 26510-31224

  Διαδικτυακός τόπος: www.apdhp-dm.gov.gr

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ

  Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69

  26 442 Πάτρα

  Τηλ.: 2610-465801

  FAX: 2610-421799

  Διαδικτυακός τόπος: www.ditikiellada.gov.gr

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Ταχ. Δ/νση: Νικήτα 6-8

  18 531 Πειραιάς

  Τηλ.: 213-1618134-5

  FAX: 210-4221017

  Διαδικτυακός τόπος: www.apdaigaiou.gov.gr

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

  Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη

  71 202 Ηράκλειο

  Τηλ.: 2813-404102-3

  FAX: 2810-244520

  Διαδικτυακός τόπος: www.crete-region.gr

 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Ταχ. Δ/νση: Καθ. Ρωσίδη 11

  54 008 Θεσσαλονίκη

  Τηλ.: 2313-309101

  FAX: 2310-422590

  Διαδικτυακός τόπος: www.damt.gov.gr