Υπηρεσίες Οικονομικών

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπουργείου Οικονομικών

Τηλεφωνικό Κέντρο Υπουργείου Οικονομικών: 210- 3375000 και 213-1525000
Tαχ. Δ/νση Υπουργείου: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ)

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΔΟΥ

Λοιπών Υπηρεσιών – Φορέων

  • Εποπτευόμενων Φορέων (Aρχείο pdf)
  • Κεντρικής Υπηρεσίας και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Aρχείο pdf)
  • Περιφερειακών Υπηρεσιών (ΔΟΥ, Τελωνείων κλπ.) (Aρχείο  pdf)
  • Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Aρχείο pdf)
  • Κατάλογος τηλεφώνων και διευθύνσεων Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΔΟΥ – ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (Aρχείο pdf)
  • Κατάλογος προϊσταμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Aρχείο pdf)
  • Πίνακες αποδεκτών των εγκυκλίων των Διευθύνσεων της ΚΥ του Υπουργείου Οικονομικών (Αρχείο pdf)

Γραφεία Επικοινωνίας και πληροφόρησης πολιτών (ΓΕΠΠΟ)

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Καραγιώργη Σερβίας 8, (Ισόγειο) 10184 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ:   210-33.75.059, 210-33.75.060, 210-33.75.061