Πως βλέπουμε ηλεκτρονικά την αντικειμενική αξία ακινήτου

Πως βλέπουμε ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής την αντικειμενική αξία ακινήτου. Οι τιμές ζώνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων

 

Σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα που εντοπίζει τις τιμές ζώνης των ακινήτων σε όλη τη χώρα που βρίσκονται εντός του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού αξιών

 

Ο πολίτης επιλέγει μέσω ψηφιακού χάρτη τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο που τον ενδιαφέρει και εμφανίζεται η τιμή ζώνης που ισχύει σήμερα και μέχρι τέλος του έτους και την νέα τιμή ζώνης που ανακοινώθηκε και θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2022.

Ο ψηφιακός χάρτης ενημερώνεται σταδιακά.

 

 Οι οδηγίες της εφαρμογής αναφέρουν τα εξής:

  • Οι κυκλικές ζώνες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, οι γραμμικές με πορτοκαλί (σε κλίμακα 1:36.000 ή μεγαλύτερη) και με ετικέτα Όνομα Ζώνης-Τιμή (€/τ.μ.). Η τιμή ζώνης αναφέρεται σε νεόδμητο διαμέρισμα πρώτου ορόφου συνήθους θέσης και κατασκευής με πρόσοψη σε ένα δρόμο .
  • Η εναλλαγή μεταξύ των ζωνών της αναπροσαρμογής του 2018 και της αναπροσαρμογής του 2021 γίνεται μέσω του σχετικού κουμπιού αριστερά.
  • Για εντοπισμό ζώνης του αντικειμενικού συστήματος, εισάγετε διεύθυνση, τοπωνύμιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας το μεγεθυντικό φακό εστιάζετε στη ζώνη ενδιαφέροντος.
  • Επιλέγοντας μια ζώνη, σε κλίμακα 1:72.000 ή μεγαλύτερη, εμφανίζεται παράθυρο με τις πληροφορίες της ζώνης, τον αντίστοιχο Πίνακα και Χάρτη του ΦΕΚ του Αντικειμενικού Συστήματος και τους ενημερωμένους συντελεστές εμπορικότητας. Η ενημερωμένη τιμή ζώνης εμφανίζεται στο χάρτη.
  • Η εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικής αξίας για μεταβίβαση ακινήτων για συγκεκριμένα έντυπα ενεργοποιείται από το σχετικό κουμπί πάνω δεξιά. Αφού επιλέξετε στο χάρτη το ακίνητο, καθώς συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία, η αντικειμενική αξία εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου. Η εφαρμογή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακού χάρτη με τις τιμές ζώνης

https://maps.gsis.gr/valuemaps/

 

 

1. Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων

Η φορολογητέα ύλη, δηλαδή το τι φορολογείται, καθορίζεται από τις διατάξεις της Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου. Ο Αντικειμενικός καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού με τα σχετικά έντυπα.

2. Πότε εφαρμόζεται το Αντικειμενικό σύστημα;

Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και μόνον αν αυτά (ακίνητα) βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σύστημα.[ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2, παρ. 1 εδάφιο 1].

3. Πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία των ακινήτων με το αντικειμενικό σύστημα;

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε δώδεκα κατηγορίες και για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό έντυπο.[ΠΟΛ 1149/9-6- 1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2, παρ. 1 εδάφιο 1].

4. Πώς αποδεικνύεται η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία;

Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από: α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του, β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του γ) τον τίτλο κτήσης του Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, τότε η κατηγορία του ακινήτου αποδεικνύεται από τη δήλωση φόρου εισοδήματός του.[ΠΟΛ 1149/9-6- 1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2, παρ. 1 εδάφια 1 και 2].

5. Πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία ενός ακινήτου που έχει αλλάξει χρήση;

Εάν σε ένα κτίσμα έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις και η χρήση του είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του, εντάσσεται στην αντίστοιχη με τη νέα του μορφή κατηγορία ακινήτου και η αξία του υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διασταυρωθούν και από την δήλωση φόρου εισοδήματος του πωλητή, κληρονόμου ή δωρητού. [ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2, παρ. 1 εδάφιο 3]

 

 

Οι αντικειμενικές αξίες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων

Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2375/07.06.2021
Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης