Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ   Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτού στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πρεβέζης και Ξάνθης. 1 ΠΕ Γεωλόγος (ορυκτολογία ή γεωχημεία αργιλικών). 1 ΠΕ Γεωλόγος (γεωχημεία γεωθερμικών ρευστών). 1 ΠΕ Γεωλόγος (γεωπληροφορικής). 1 ΠΕ Γεωλόγος ή Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός. 1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων. 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός. 1 ΠΕ Γεωλόγος. 1 ΤΕ Δασοπονίας – Περιβάλλοντος. 1 ΠΕ Γεωλόγος – Κοιτασματολόγος (βιομηχανικά ορυκτά). 1 ΠΕ Γεωλόγος (Ορυκτολόγος). … Continue reading Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ