28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη τεχνιτών

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση των Ι.Ν. Αγίου Νέστορα και Αγίου Δημητρίου στο Κατοχώρι Χανίων».

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες