Aναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων

Δημοτικές εκλογές 2014Αριθμ. 13899 – ΦΕΚ Β 881 – 09.04.2014

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α).
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η αναλυτική κατάσταση των εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 3870/2010, περιλαμβάνει κατά κατηγορίες τα εκλογικά τους έσοδα και δαπάνες.

2. Τα εκλογικά τους έσοδα κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του ν. 3870/2010 αναγράφονται σε πίνακα κατά κατηγορίες. Για κάθε ποσό που χορηγείται από φυσικά πρόσωπα στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου του προσώπου αυτού.

3. Οι εκλογικές δαπάνες κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 2 παρ. 2 του ν. 3870/2010 αναγράφονται κατά κατηγορίες σε πίνακα, από τον οποίο προκύπτει το είδος της δαπάνης και κάθε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά. Στις δαπάνες αυτές, περιλαμβάνονται πέραν των πραγματικών και εκείνες οι παροχές και διευκολύνσεις, των οποίων η αξία αποτιμάται σε χρήμα σύμφωνα με την αριθμ. 13109/31.3.2014 (Β΄ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου.

4. Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, συνδυασμών και υποψηφίων και η αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης και συνοδεύονται με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Τα υποδείγματα για την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, συνδυασμών και υποψηφίων και για την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τα συνημμένα παραρτήματα.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ