Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας

Αριθμ. 2107/112303 – ΦΕΚ Β 2343 – 28.07.2016

Παρατείνουμε την ισχύ της απαγόρευσης κυνηγιού της με αριθμ. πρωτ. 1804/146204/16-09-2014 απόφασης και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για επιπλέον δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι 19-08-2018

Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου σε έκταση 13.000 στρεμ. στην περιφέρεια των Τ.Κ. Αχιλλείου και Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού του Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας».

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, από 20-8-2014 μέχρι 19-8-2016 σε έκταση 13.000 στρ. στις θέσεις Δάφνη, Γουροδήμα – Διαμάδες, Προφήτης Ηλίας, Ραντάρ ΟΤΕ, Παλιόπυργος, Μεγάλη Ράχη, Κορομηλίτσα, Άγιος Αθανάσιος, Χαμάκω, Κακοκέφαλη, Πάγκαλη, Κουκλιάς, Παδίτσα, Τρύπες, Κόϊα, Παληοχώρι, (Παλιός – Άγιοι Θεόδωροι), Μυτιλήνη, Καναβούρι, Βαθύρεμα, Χιλιαδού, Σπάρτο, Περιφέρειας Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων και Αχίλλειου, Δημοτικής Ενότητας Πτελεού, Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας που ορίζεται ως εξής:

ΔΥΤΙΚΑ: Αρχίζει από τη γέφυρα στο ρέμα «Δάφνη» μετά της Ε. Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών την οποία και ακολουθεί προς νότο μέχρι τη γέφυρα του ρέματος «Γουροδήμα – Διαμάδες».

ΝΟΤΙΑ: Ακολουθεί προς ανατολάς το ρέμα «Γουροδήμα – Διαμάδες», διέρχεται από τον ελιγμό του αγροτικού δρόμου «Άγιοι Θεόδωροι – Ραντάρ ΟΤΕ» και ανηφορίζοντας ακολουθεί προς ανατολάς αντέρεισμα διερχόμενο από το εξωκλήσι «Προφήτης Ηλίας». Εκείθεν ευθεία φθάνει στην κορυφή «Παληόπυργος» (υψόμετρο 589 μ.) και εκείθεν προς ανατολάς ακολουθεί αντέρεισμα στα όρια των Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας μέσω της θέσης «Μεγάλη Ράχη» μέχρι το λιβάδι – λάκκα «Κορομηλίτσα» και εκείθεν και προς ανατολάς ακολουθεί δασικό δρόμο μέχρι τη θέση «Άγιος Αθανάσιος» Αχιλλείου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Εκείθεν με γενική κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το δασικό δρόμο καταρχάς με κατεύθυνση προς «Χαμάκω» και στη συνέχεια προς «Κακοκέφαλη», διερχόμενο από την πηγή «Γιαννούλη» θέση «Πάγκαλη» και κατηφορίζοντας συναντά τον ασφαλτόδρομο «Αχίλλειου – Γλύφας» στη θέση «Ξηροπήγαδο».

ΒΟΡΕΙΑ: Εκείθεν ακολουθεί, με γενική κατεύθυνση προς δυσμάς, τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από τον αυχένα στη θέση «Καρδάρα» και συναντά τον αγροτικό δρόμο «Αχίλλειου – Αγ. Θεοδώρων» στη θέση «Καλύβια» (πρώην σκουπιδότοπος) τον οποίο και ακολουθεί προς δυσμάς μέχρι συνάντησης του ρέματος «Μυτιλήνη – Τρύπες» το οποίο και ακολουθεί ανηφορίζοντας προς δυσμάς με την ονομασία ρέμα «Καναβούρι» και στη συνέχεια ρέμα «Βαθύρεμα» και μετά «Χιλιαδού» διερχόμενο δια των ιδιοκτησιών Καλτσά και Κωστοπούλου όπου και συναντά τον αγροτικό δρόμο Αγίων Θεοδώρων προς Ραντάρ ΟΤΕ.
Εκείθεν προς δυσμάς κατηφορίζει ακολουθώντας το ρέμα «Σπάρτο», μέχρι συνάντησης του ρέματος «Δάφνη» το οποίο και ακολουθεί μέχρι τη γέφυρα μετά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Τα προαναφερθέντα όρια φαίνονται στο σχετικό χάρτη που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/1969) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 16 Ν.Δ. 996/1971 και με το άρθρο 12 του Ν. 177/1975.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως