Απόσυρση ακτινιδίων με σκοπό τη χυμοποίηση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

Υπογράφηκε η απόφαση για τη δυνατότητα χυμοποίησης ακτινιδίων

Υπογράφηκε η απόφαση με την οποία είναι δυνατή η απόσυρση ποσοτήτων ακτινιδίων με σκοπό τη χυμοποίηση και τη διάθεση του παραγόμενου χυμού σε δικαιούχους κοινωνικούς φορείς (πχ σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων κτλ).

Η υπογραφή της απόφασης αυτής ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των Οργανώσεων Παραγωγών και προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλείο στις Οργανώσεις να διοχετεύουν τα προϊόντα σε περιόδους κρίσεως κάνοντας χρήση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

Με την απόφαση εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό χυμός με βασικό συστατικό το ακτινίδιο.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους αποδέκτες – υπεύθυνους για τη διανομή (π.χ. Δήμοι) να διανείμουν με άνεση και χωρίς πίεση χρόνου ένα υγιεινό προϊόν στα ωφελούμενα πρόσωπα.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι με την απόφαση αυτή αξιοποιούνται πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια που ήταν διαθέσιμα για τους Έλληνες παραγωγούς οι οποίοι πλήττονται από την κρίση και από το ρωσικό εμπάργκο.