Αποτελέσματα εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Αποτελέσματα εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Οι πίνακες εισαγομένων Πλοιάρχων και Μηχανικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) προς κάλυψη κενών θέσεων έτους 2018-2019Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 16 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr, οι πίνακες εισαγομένων Πλοιάρχων και Μηχανικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) προς κάλυψη κενών θέσεων έτους 2018-2019, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ παρ. 4 της σχετικής προκήρυξης.

Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιασθούν για εγγραφή και φοίτηση στις ΑΕΝ μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  • Δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες
  • Απολυτήριο λυκείου (αν δεν έχει κατατεθεί)

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων προς κάλυψη κενών θέσεων 2018-2019

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών προς κάλυψη κενών θέσεων 2018-2019