Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Ε9

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Ε9

17-01-2018: Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 έτους 2019 για μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1/1/2018 και μετά. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Α.Α.Δ.Ε.)

Σχετικά:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9

TAXISnet. Περιουσιολόγιο. Πρόσβαση για συζύγους και τέκνα