Αίτηση των δικηγόρων για συμμετοχή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Αίτηση των δικηγόρων για συμμετοχή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Δικηγόροι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη κλήρωση για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και σχολαζουσών κληρονομιώνΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση για όσους Δικηγόρους επιθυμούν να συμμετέχουν στη κλήρωση για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και σχολαζουσών κληρονομιών:

Σύμφωνα με την αριθ. Δ.Κ.Π. Γ 0019782/05-12-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών θα συμμετέχουν στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2019 όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 31-10-2018

Η αίτηση εγγραφής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3

Η αίτηση των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πειραιώς και Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα