Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί – εγγραφές

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Eισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει:

• Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση 2017, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό 2017), προκειμένου να υπολογισθούν τα εισοδήματα.

• Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.