Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης σε δήμους της Θεσσαλονίκης

Αριθμ. 58385 – ΦΕΚ B 3437 – 22.12.2014

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία 

α) του Δήμου Αγίου Παύλου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

β) του Δήμου Ευκαρπίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

γ) του Δήμου Νεαπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

δ) του Δήμου Πεύκων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ε) του Δήμου Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στ) του Δήμου Σταυρουπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Σταυρουπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Σταυρουπόλεως του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ζ) του Δήμου Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Συκεών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και

η) του Δήμου Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας